Kent95:
Veriye Dayalı Politika Aracı

Kent95:
Veriye Dayalı
Politika Aracı

Bu interaktif platform, yerel yönetimlerin mevcut hizmetleri izlemelerini ve planladıkları hizmetlere yönelik strateji geliştirmelerini kolaylaştıran bir araç olarak tasarlanmıştır. Platform aynı zamanda kent sakinlerinin kentte verilen hizmetlerin detaylı bilgilerine erişebilmelerini sağlamaktadır.

Web sitesi Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı’nın (TESEV), Bernard van Leer Vakfı desteği ve Kadir Has Üniversitesi İstanbul Çalışmaları Merkezi’nin işbirliği ile yürüttüğü Kent95: Veriye Dayalı Politika Aracı Projesi’nin bir ürünüdür.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çocuk

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Çocuk